Trafik işaretleri Trafik kuralları sürücü ve yayaların yolda giderken uymaları gereken kurallardır. Günümüzde özellikle büyük illerde araç ve insan sayısı çok artmaktadır. Yollar genellikle kalabalıktır. Sürücü ve yayaların bir yere gidip gelirken birbirlerine çarpmadan yol almaları, ancak bu levha kurallarına uymalarına bağlıdır. Trafik işaretlerin eve levhalarına genel anlamda hayati bir   öneme sahiptir. Hem araçların hem de insanların bu durum içerisinde olması için trafik levhalarına ve işaretlerine uyum sağlaması gerekmektedir. Trafik işaretleri Trafikte araçların ve insanların nasıl bir düzen içerisinde olması ve nerede hareket etmesi gerektiğini bu trafik işaret ve levhaları belirlemektedir. Eğer trafik levhaları ve işaretleri olmasaydı sürekli kazalar gerçekleşir ve maddi kayıplar meydana gelmektedir. Bu durum ise büyük mal ve can kayıplarında sebep olmaktadır. Trafik işaret ve levhaları sayesinde trafik ortamındaki belirsizlikten büyük ölçüde kurtarılmış olunacaktır.

Trafik işaretleri trafik ortamında bulunan sürücü, yolcu ve yayaların ortak dilidir. Bu yüzden trafik işaretlerinden oluşan bu ortak dili doğru ve yerinde kullanmak trafikte can ve mal güvenliği için oldukça önemi bir boyut taşımaktadır. Trafik kurallarına uyulmadığı zaman neler olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Haberlerde her geçen gün kazaların sebep olduğu can ve mal kayıplarını görmekteyiz. Trafik kurallarına uymamak hem kendi hayatımızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmak demektir. Trafik işaretleri Kurallara uymayan kişiler hem kendilerinin hem de başkalarının yaşama hakkına saygısızlık etmiş olurlar. Trafik kuralların uymamakla insanların ölmesine, sakat kalmasına ve maddi zarar uğramalarına neden oluruz. Bu nedenle toplumsal hayatın gereği olarak trafik kurallarına uymamız gerekir. Böylece hem kendimizi hem de diğer insanları tehlikelerden korumuş olmaktayız. Böylece kimselerin hakkı çiğnenmemiş olur.