Eğitim ve ekonomik yönden gelişmiş ülkelerde, iş hayatının başında gelen en önemli ihtiyaç insanların güvenliğinin sağlanmasıdır. Yerel yönetimler, firmalar, işletmeler çalışma koşullarında ya da yollarda güvenliği sağlama adına insanları uyarıcı nitelikte iş güvenliği levhaları kullanılmaktadır.  İş güvenliği levhaları bilgilendirme, dikkatli olma, yön bulma gibi konularda kişilere bilgi verirler. Bu sayede hem olası kazalar hem de muhtemel karışıklıklar önlenebilmektedir. İş Güvenliği Levhaları Doğal yaşamın bir parçası haline gelmiş olan bu levhaların önemi ülkemizde de gün geçtikçe artmaktadır. İş güvenliği levhaları ışıklı, fosforlu, elektrikli olarak üretilir. Olası bir kaza ve meydana gelecek problemlerde olayların önüne geçilebilir.

İnsanlar bulundukları ortam, çalıştıkları koşul ve yaşadıkları çevre hakkında daha fazla bilgiye sahip olurlar. Can ve mal güvenliği de az da olsa güvence altına alınmış olacaktır. Deprem, sel, heyelan, yangın gibi doğal afetlerde panik yapmadan kolayca ulaşımımızı sağlayarak iş yerlerinde kazaları en az seviyeye indirmede yardımcı olmaktadır. İş güvenliği levhaları gerçek anlamda bilgilendirme özelliğine sahip olmalıdır. Örneğin her eğitim düzeyinden, her yaştan insana hitap etmeli, herkesin anlayacağı bir şekilde açık şekilde olmalıdır. İş Güvenliği Levhaları Doğru ve kaliteli malzemeyle yapılmış olmalı ve uzun süre kullanılabilir olması gerekir. Yazılar silinmemeli, gece geç saatlerde görünebilme özelliği olmalıdır. Güneş enerjisiyle çalışan iş güvenliği levhaları da zaman zaman tercih edilmektedir. Ekonomik ve dayanıklı olmaları sebebiyle özellikle çeşitli resmi kurumlar, belediyeler ve devlet dairesindeki bölgelerde gece saatlerinde çok daha rahat görüş olanağı sağlayan güneş enerjili iş güvenliği levhalarına sıkça rastlanabilmektedir.